Chaufførnyt

Arbejdstilsynet

Udskriv og scan med din smartphone:

Event kalender

 « January 2019 » 
Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ingen fødselsdage

Ingen Events

GH Truck

Log ind

Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.

Vi linker til.

Dansk Transport og Logistik
Frie Danske Lastbilvognmænd
ITD
Norges Lastbilejer forbund
MY Veterantog
Nordsjællands Veterantog
TUR
Jibitransport
Vestsjællands Veterantog
UlykkesPatientForeningen
Nettog
Transportjob - nu
Transportmesse 2019

Tilfældig Billede

Amukurs.dk

Fra fotoalbummet...


Dtl magasinet

Transportnyhederne

· Nye initiativer skal forebygge alvorlige ulykker på transportområdet
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil sætte gang i en indsats mod arbejdsulykker i på transportorådet. Indsatsen kommer i forlængelse af den foreløbige opgørelse over dødsulykker i 2018, der viser, at der på området for godstransport med lastbil har været syv dødsulykker i løbet af året. Ud over dødsulykkerne har området også mange ulykker set i forhold til antallet af ansatte


· S-tog kan være en mulighed på sporet frem mod flere tog til tiden på Kystbanen
Fire nordsjællandske borgmestre og regionsrådsformanden for Region Hovedstaden fik mandag præsenteret for muligheden for at sætte en screening af muligheden for S-tog til Helsingør i gang


· Regeringen vil undersøge vejen frem for en ny motorvej i Hovedstadsområdet
VLAK-Regeringen vil som led i sit hovedstadsudspil, der blandt andet skal forbedre fremkommeligheden, sætte gang i en forundersøgelse af en ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Samtidig vil VLAK-Regeringen sætte gang i en planlægningsundersøgelse i den nordlige del af Ring 5 med det formål at forbedre beslutningsgrundlaget for eventuelle indsnævringer i korridoren, der er et op til én kilometer bredt og 60 kilometer langt landområde, der er udlagt til et eventuelt byggeri af en ny motorvej vest for Hovedstadsområdet fra Køge i syd og til Helsingør i nordMere fra Transportnyhederne ...

Transportmagasinet

Transportmagasinet - Job

Danske Speditører - 2019 bliver også travlt og udfordrende

NyhedI sin nytårshilsen skriver administrerende direktør Martin Aabak fra Danske Speditører, at 2019 efter alt at dømme bliver et år, hvor der bliver gamblet med store interesser og værdier.

Han skriver:

Speditørerne er vigtige for samfundet og økonomien. Speditørerne spiller en afgørende rolle, når forbru­gerne og industrien skal have varer og gods. Når hjulene skal snurre og væksten sikres.

Transport og logistik - og speditørernes bidrag hertil - er langt vigtigere end omverdenen er bevidst om! Virkeligheden om, hvordan hverdagens forsyningskæder fungerer synes langt fra Christiansborg og den al­mindelige forbruger.

Gad vide, hvad der ville ske, hvis forsyningskæderne blot stoppede bare et par dage? Mon så ikke samfundet ville vide, hvad spedition er?

Mit fromme nytårsønske er, at flere får øje på den værdi, som speditørerne skaber, og alt det gode, vi repræ­senterer. Og at speditørerne også bliver anerkendt for det!

I denne tid, hvor internethandlen eksploderer, får man indtryk af, at transporten er gratis.

At transporten er værdiskabende og ikke blot er en skjult udgiftspost, ses ikke, når vi sidder i computerskær­mens blålige skær. Men det betyder på ingen måde, at der ikke er omkostninger forbundet med at fragte varer frem til forbrugeren eller at transport ikke har nogen samfundsmæssig værdi!

Når talen en sjælden gang falder på godstransport, handler fortællingen typisk om lastbilchauffører fra Asien, der er indkvarteret under kummerlige og stærkt kritisable forhold i Danmark. Eller også er det en fortælling om miljøbelastende lastbiler, der nedlægger cyklister ved højresving.

Det er ærgerligt, at vi kun taler om det negative.

Men vi har også selv et ansvar.
Mit nytårsønske kan kun blive opfyldt, hvis vi tør tage et større ansvar - også når noget går skævt:
•Ansvar for at fortælle vores historie bedre om, hvordan virkelighedens verden ser ud og om den værdi, vi skaber. Vi skal ikke fortabe os i at kritisere hinanden unødigt, men hjælpe hinanden til at gøre det bedre, hvor det er muligt. Så værdien ikke forsvinder i de negative historier, som bidrager til et dårligt image for hele branchen.
•Ansvar for at sige fra over for transportkøbere og transportkonsulenter, der fokuserer ensidigt på prisen og som derfor overser de vigtige kvalitative aspekter af godstransporten – så der også bliver råd til at tage et ansvar. Transport er simpelthen blevet for billigt.
•Ansvar for at sikre ordentlighed, redelighed og gennemskuelighed i alle dele af transportkæden. Ikke noget med at gemme sig bag kontrakter og instrukser

Tør vi tage dette ansvar alvorligt, kan 2019 blive bedre for de fleste inden for transportbranchen, end 2018 har været.Større efterspørgsel end udbud

Dansk og international økonomi er nu så sund, at det giver stor travlhed i vores medlemsvirksomheder. En vigtig og effektiv forsyningskæde og dygtige speditører til at organisere transporterne har aldrig været vigti­gere end nu. Betydningen heraf bliver kun større i takt med kompleksiteten, krav til hastigheden for levering og mængderne bliver større og større. Transportbranchen har aldrig været mere vigtig, end den er nu, og mere betydende for væksten end den er nu.

Det univers, som vores medlemsvirksomheder skal navigere i, ændrer sig så hastigt, at speditionsvirksomhe­derne skal stå tidligt op for at forsøge at være på forkant med udviklingen. Jeg vil ikke på vegne af branchen bede om nogen gaver – blot at vi ikke får flere unyttige begrænsninger.

Derfor kan jeg næsten ikke finde ord for at udtrykke, hvor uhensigtsmæssig og urimelig den nuværende man­gel på egnede og lovlige parkeringspladser på rastepladserne langs de danske motorveje og landeveje er.

Nu er vi kommet i en situation, hvor lastbilchaufførerne bliver nødt til at bruge kostbar køretid for at køre omveje til egnede og lovlige parkeringspladser, hvor de kan afvikle deres lovpligtige hvil. Som 2018 er skredet fremad, er det blevet sværere og sværere at parkere sin lastbil på en rasteplads, der ligger på ruten og som er udstyret med chaufførfaciliteter som borde, bænke, skraldespande og toiletter. Det er en skam i den nu­værende situation, hvor forholdet mellem efterspørgsel efter og udbud af transportka­pacitet i forvejen er skævt.

Og hvem er jeg – at bede branchen om at tage et større ansvar – når valget reelt står mellem at tage en bøde for at holde ulovligt parkeret eller for at overtræde kørehviltidsbestemmelserne?

Er der i øvrigt nogen, der har spurgt chaufførerne om, hvad ordentlige forhold er? For vi er med på, at de skal have ordentlige vilkår.

En ting er sikkert - der er kommet mange stive politiske led i transportkæderne i 2018.Presset transportkapacitet får konsekvenser

Den generelle vækst i samfundet og den øgede handel fører til større transportefterspørgsel. Det er ubetinget godt.

Omvendt oplever vi samtidig med den større transportefterspørgsel også faldende transportkapacitet. Det er ret skidt!

Også i 2019 vil kundernes og transportbranchens og dermed speditørernes markedsvilkår komme under pres. Efterspørgslen efter speditionsvirksomhedernes logistik- og transportydelser er så stor, at den pressede transportkapacitet bliver en større og større bremseklods i hverdagen. Det kan stikke en kæp i hjulet for dansk beskæftigelse, omsætning og indtjening - og hvem er i grunden interesseret i det?

Meget tyder på, at den pressede transportkapacitet fører til, at det også i 2019 bliver dyrere at få transpor­teret gods fra punkt A til B. Den ekstraregning ender i sidste ende hos dig og mig som forbrugere. Det budskab har vi brugt megen energi i 2018 på at sætte fokus på, og det synes at fortsætte ind i 2019.

Jeg vil slutteligt rette en stor tak til alle, der har bidraget til vores foreningsarbejde i 2018. Kun ved at stå sammen kan vi sikre, at speditionsbranchen får den plads i samfundet og i beslutningstagernes øjne, som vi fortjener.

Lad 2019 være året, hvor forandringer vil blive reelle forbedringer – dette skal vi alle tage et større ansvar for i året, der kommer.GODT NYTÅR TIL ALLE!

Med venlig hilsen

Martin Aabak

Adm. direktør, Danske Speditører


Kilde: DANSKE SPEDITØRER

Del denne nyhed
Offentlig deling: Facebook Google Tweet This
URL:
Facebook Like:


Kommentarer

Der er ikke skrevet kommentarer.

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.

Vurderinger

Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.
Siden dannet på: 0,21 sekunder
24,947,467 Unikke besøg