Chaufførnyt
Navigation
Besøgende
» Gæster online: 10

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Fra fotoalbummet...

Ulykke Patientforeningen
Dtl magasinet
Nyeste artikler
GH Truck Training
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
GH Truck Training
Arbejdstilsynet
Amukurs.dk
Job i Transport
Nordsjaellands Veterantog
Vestsjællands Veterantog
MY Veterantog
Østsjællandske Jernbaneklub
Nettog Hobby
Positive parkeringstendenser i 2018
NyhedParkeringsvagterne i Københavns Kommune uddelte færre afgifter i 2018 end året før, og der blev også klaget mindre over afgifterne


Over 13 millioner gange blev der foretaget en betalingsparkering i Københavns Kommune i 2018. Det svarer til godt en million parkeringer hver måned. Der var flest i oktober, hvor der blev betalt for 1.172.718 parkeringer, og færrest i juli, hvor tallet var 940.426 parkeringer. Dertil kommer parkeringer uden for betalingsområdet og parkeringer, som ikke blev betalt, hvorfor disse heller ikke er registreret.

Opgørelsen fra Center for Parkering viser endvidere, at der i 2018 blev pålagt 307.767 p-afgifter, hvilket er knap 2500 færre end i 2017, hvor det samlede antal lå på 310.298. Der er således tale om et relativt lille fald i antallet, mens man kan se større forandringer, når man ser på årsagerne til, hvorfor folk har fået en p-afgift. I 2018 blev der nemlig uddelt 11.870 flere p-afgifter for manglende betaling end året før. Stigningen hænger dog primært sammen med gul zone, som dækker dele af Valby, Ydre Østerbro og Ydre Nørrebro. Gul zone blev først oprettet i marts 2017, så de første to måneder af 2017 var betalingsområdet i København geografisk mindre end i 2018, hvilket selvfølgelig også betyder at der blev uddelt færre afgifter samlet set.

”Mængden af parkeringsafgifter hænger naturligt sammen med størrelsen på betalingsområdet. Derfor kan man ikke konkludere, at folk i 2018 har været dårligere til at betale end året før, selv om der er uddelt flere afgifter for manglende betaling. Det er primært et spørgsmål om, at betalingsområdet var større i hele 2018 end i 2017. Når der samtidig, på trods af dette, kan ses et fald i det samlede antal parkeringsafgifter, er der jo tale om en generelt positiv udvikling,” siger enhedschef Jesper Borch fra Center for Parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen.

En anden positiv tendens i 2018 er et fald i antal afgifter, som er pålagt, fordi man har parkeret for tæt på vejkryds. Fra 2017 til 2018 er der pålagt godt 7000 færre afgifter for dén forseelse, og sammenligner vi med 2016, er der tale om et fald på hele 15.000 afgifter. Det tyder på, at bilisterne generelt er blevet bedre til at overholde 10-meter reglen, sandsynligvis godt hjulpet på vej af, at forvaltningen løbende etablerer nye servicemarkeringer på fortovskanten, som viser, hvor tæt man må holde på krydset.

”Ti-meter reglen er vigtig i forhold til trafiksikkerheden, fordi man spærrer for andre trafikanters udsyn, når man holder for tæt på vejkryds, hvilket kan føre til farlige situationer og ulykker. Derfor er det virkelig godt at se, at antallet af afgifter for denne type forseelse fortsat falder,” siger Jesper Borch.

Færre klager over p-afgifter

Antallet af klager over p-afgifter er også faldet det seneste år. I 2017 blev der klaget over 8,3 procent af afgifterne, mens klageprocenten i 2018 lå på 7 procent. Eftersom der er indført et nyt klagedatasystem, er tallene dog ikke nøjagtigt sammenlignelige. Den største forskel i forhold til klagerne er, at sagsbehandlingstiden er blevet væsentligt reduceret i løbet af 2018. I årets første måneder måtte bilisterne vente 10 uger på at få sagsbehandlet deres klage, men i slutningen af året var sagsbehandlingstiden faldet til under 3 uger. 17 procent af klagerne har fået medhold i deres klage og har dermed fået annulleret deres p-afgift. Det er et fald på 9 procentpoint fra 2017, hvor 26 procent fik medhold.

”At der er givet medhold i færre klagesager, ser vi som et udtryk for, at der sker færre fejl, når afgifterne bliver pålagt. Der vil altid være bilister, som har ret i deres klage, fordi der kan have været særlige omstændigheder på stedet, som p-vagterne ikke kan opdage. I de tilfælde vil vi annullere afgiften. Men det er selvfølgelig bedst, hvis vi kan undgå den type afgifter,” siger Jesper Borch.

Top ti-veje

Cirka ti procent af alle parkeringsafgifterne er fordelt på ti veje i København. De fleste af top ti-gaderne er gengangere fra år til år, men der er også et par nye veje på årets liste og tilsvarende nogle veje, som er røget ud af listen. Gengangerne er de store handelsgader, og så er det de kommunale gader omkring Rigshospitalet, hvor der er et særligt behov for p-kontrol, fordi folk med akut ærinde til hospitalet skal have mulighed for at finde en plads.

I 2018 har der været ekstra pres på området pga. anlægsarbejdet på Blegdamsvej, hvilket sandsynligvis er medvirkende til, at Frederik V’s Vej er kommet med i årets top ti som en af de to nye veje. Den anden nye vej på listen er den lille vej Dyrkøb i Indre By, hvor der er flere forskellige restriktioner og reserverede pladser, hvilket er årsagen til de relativt mange afgifter i gaden.

”Vi overvåger udviklingen på top-ti veje i forhold til, om afgifterne er forventelige, eller om der er særlige forhold, som gør, at folk får afgifter, og som vi måske kan gøre noget ved. Det har vi fx gjort på Sankt Annæ Plads, hvor vi justerede p-ordningen sidste år. Det har bevirket, at den i år er røget helt ud af top ti,” siger Jesper Borch.

Endnu et eksempel på dette er Flæsketorvet, som er nummer 3 på årets top ti-liste, og hvor forvaltningen har konstateret, at bilisterne ikke har kunnet gennemskue p-reglerne på stedet. Derfor har Flæsketorvet og resten af den hvide kødby i november 2018 fået nye p-regler, som med det samme har haft god effekt:

”Allerede i den første måned efter regel-ændringen kunne vi se en halvering i antallet af afgifter på Flæsketorvet, så vi regner med, at antallet af afgifter på Flæsketorvet falder betragteligt i næste års opgørelse,” fortæller Jesper Borch.

Bådsmandsstræde ligger øverst på top ti-listen og var også en højdespringer sidste år. Mange af de bilister, der parkerer imod p-reglerne på stedet, har deres ærinde på Christiania, og kunne førhen parkere uden restriktioner i Bådsmandsstræde på bagsiden af Christiania, hvilket havde store konsekvenser for fremkommelighed og trafiksikkerhed. Derfor blev der i 2017 indført nye p-regler, som dog ofte ikke bliver overholdt.

”Vi har ikke planer om at ændre på den ordning, for her vejer hensynet til fremkommelighed og trafiksikkerhed højest. Derfor er der fortsat brug for p-regulering og p-kontrol på stedet,” siger Jesper Borch.

P-økonomi

Når det kommer til indtægter på parkeringsområdet, så er disse opdelt i indtægter fra betalingsparkering og indtægter i form af p-afgifter. I 2018 er bruttoindtægte fra p-afgifter på 159,9 mio. kroner, mens indtægten på betalingsparkering er opgjort til 457,4 mio. kroner.

Kommunen beholder ikke alle parkeringsindtægterne selv, idet der skal afregnes over for hhv. Staten og Rigspolitiet, og fra i år er der indført nye afregningsmodeller for både p-afgifter og betalingsparkering. Rigspolitiet har hidtil skullet have 50 procent af indtægten fra p-afgifter, men fra 2019 skal kommunen desuden aflevere 20 procent af denne indtægt til Staten, så der samlet skal afregnes 70 procent af indtægterne fra p-afgifter. Indtægterne fra betalingsparkering afregnes over for Staten. Hidtil er det sket ud fra et fastlagt loft og med mulighed for at fratrække investeringer i ny parkeringskapacitet. Den mulighed er nu afskaffet, og fremover skal kommunen aflevere 70 procent af de gsamlede indtægter fra betalingsparkering til Staten.

Parkerings fakta på dette Link

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.