Chaufførnyt
Navigation
Besøgende
» Gæster online: 4

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Fra fotoalbummet...

Ulykke Patientforeningen
Dtl magasinet
Nyeste artikler
GH Truck Training
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Info fra Admin.


Admin : Obs, sommeren er over os, derfor begrænset opdatering juli måned.
GH Truck Training
Arbejdstilsynet
Amukurs.dk
Job i Transport
Nordsjaellands Veterantog
Vestsjællands Veterantog
MY Veterantog
Østsjællandske Jernbaneklub
Nettog Hobby
Årsresultat for Sund & Bælt
NyhedNy trafikrekord på Storebælt med 13 mio. køretøjer og et godt resultat for Øresundsbroen fører sammen med lavere rente- og driftsomkostninger til et årsresultat på niveau med resultatet for 2017. Dette på trods af faldet i vejindtægterne som følge af takstnedsættelsen i januar 2018.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 2.873 mio. kr. og faldt med 9 pct. i forhold til 2017. Den samlede vækst i trafikken på Storebæltsforbindelsen var på 2 pct., og betød at vejtrafikken satte ny årsrekord med 13,0 mio. køretøjer. Lastbiltrafikken gik frem med 3,6 pct., mens personbiltrafikken steg med 1,7 pct. I gennemsnit passerede ca. 35.700 køretøjer forbindelsen i døgnet, hvilket var lavere end forventet, set i lyset af prisnedsættelsen på 15 pct. fra januar 2018.

– Selvom rigtig mange danskere har valgt at få glæde af de lavere priser på Storebæltsbroen i 2018, har det ikke medført den forventede stigning i trafikken. Dog bidrager reducerede omkostninger til drift og renter sammen med et godt resultat for Øresundsbron til, at vi får et tilfredsstillende årsresultat. Det betyder, at vi både kan betale udbytte til staten på godt 1,4 mia. kr. og samtidig afdrage 0,5 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Omkostningerne til drift i koncernen faldt i 2018 med 35 mio. kr. til 510 mio. kr. Koncernens renteomkostninger er 177 mio. kr. lavere end i 2017 og udgør 470 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere inflation og ekstraordinære indfrielser af lån.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat, men inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i perioden et overskud på 2.198 mio. kr., hvilket er 87 mio. kr. bedre end i 2017.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet udgør en indtægt på 63 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 1.752 mio. kr.

– Vi arbejder målrettet på at reducere omkostningerne for driften af vores anlæg som en del af vores nye forretningsstrategi. Her har de strategiske indsatsområder omkring digitalisering og optimering af indkøb og processer givet gode resultater med en besparelse på 35 mio. kr. i 2018, på trods af en stigende vedligeholdelsesbyrde fra øget trafik og et ældre anlæg. Forventningen er, at den digitale strategi næste år kan reducere omkostningerne yderligere til gavn for både forretning og ejer, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 0,5 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2018 er 19,8 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 34 år. Gælden ventes at være betalt i 2032.

Sund & Bælt Holding A/S forventer at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte til staten på 1,411 mia. kr. på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Herefter vil Sund & Bælt have udloddet samlet 7.063 mio. kr. til staten med 6.600 mio. kr. til infrastrukturfonden og 463 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af den fynske motorvej.

Forventningerne til resultatet før finansielle værdireguleringer for 2019 forventes at udgøre et overskud på niveauet 2.000 – 2.150 mio. kr.


Se og læs årsrapport med mere på dette Link

Kilde: Sund & Bælt Holding A/S
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.