Chaufførnyt
Navigation
Besøgende
» Gæster online: 6

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Fra fotoalbummet...

Ulykke Patientforeningen
Dtl magasinet
Nyeste artikler
GH Truck Training
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Info fra Admin.


Admin : Obs, sommeren er over os, derfor begrænset opdatering juli måned.
GH Truck Training
Arbejdstilsynet
Amukurs.dk
Job i Transport
Nordsjaellands Veterantog
Vestsjællands Veterantog
MY Veterantog
Østsjællandske Jernbaneklub
Nettog Hobby
DA og FH´s aftale forhindrer på ingen måde nye Kurt Beier-sager
NyhedIngen af de filippinske chauffører, som var ansat hos Kurt Beier, får bedre vilkår af det forslag om ændring af godskørselsloven og udstationeringsloven, som DA og FH nu har præsenteret i fællesskab. Filippinerne var ansat i et polsk selskab og kørte primært internationale transporter. De hjælpes på ingen måde af de foreslåede lovændringer i den danske godskørselslov og udstationeringslov. ITD kritiserer både indholdet i forslaget og fremgangsmåden.

I stedet for at færdiggøre drøftelserne i Padborg-udvalget har DA og FH valgt at overkøre processen og gå selv med et løsningsforslag på Kurt Beier problemstillingen. ITD kritiserer både det manglende indhold i forslaget og fremgangsmåden.

- Alle de organisationer, der var samlet om bordet i Padborg-udvalget forpligtede sig til sammen at finde bæredygtige løsninger, der skal forhindre, at situationer, som vi så med de filipinske chauffører hos Kurt Beier, kan opstå igen. I stedet for at samarbejde bredt med organisationerne på området og uden inddragelse af arbejdsmarkedets øvrige parter vælger DA og FH at kortslutte processen og fremlægge deres helt eget forslag, der slet ikke løser det konkrete problem. Det er både kortsigtet og kritisabelt, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

ITD opfordrer til, at Padborg-udvalget samles hurtigst muligt for at finde målrettede løsninger, der kan sikre bedre arbejdsvilkår for de udenlandske chauffører, herunder ikke mindst øget og bedre kontrol.

- Udover at forslaget fra DA og FH slet ikke løser Kurt Beier problemstillingen, medfører det et administrativt monster af dimensioner, som for det første vil medføre store administrative omkostninger og bøvl for virksomhederne. Dernæst vil det kræve enorme ressourcer hos myndighederne, som skal indhente lønsedler og anden dokumentation hos de udenlandske virksomheder for at kunne håndhæve og kontrollere effektivt. Det er et skrivebordsforslag af værste skuffe, og det kunne man have undgået, hvis man havde inddraget de øvrige parter og drøftet det ordentligt igennem, siger Jørn-Henrik Carstens, chef for ITD's politiske afdeling.


I ITD havde man set frem til et bredt samarbejde i udvalget om at finde bæredygtige løsninger, der kunne opnå opbakning fra alle parter på arbejdsmarkedet – og ikke kun de to hovedorganisationer.Baggrund:

På baggrund af Kurt Beier-sagen om filippinske chaufførers vilkår var ITD og de øvrige organisationer på transportområdet i november sidste år inviteret til en drøftelse af nye tiltag, der kan understøtte ordentlige arbejdsvilkår for medarbejdere i transportbranchen. På mødet blev alle parter enige om at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg, der skal komme med forslag til opfølgning på den folketingsvedtagelse, der blev vedtaget i forlængelse af Kurt Beier-sagen, og som blandt andet handlede om arbejdskraftens fri bevægelighed og niveauet for kontrol.


ITD tilsluttede sig på mødet, at der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg bestående af de repræsenterede organisationer, og ITD tilkendegav, at man meget gerne bidrager til et arbejde, der skal sikre klare regler, effektiv kontrol og ordentlige vilkår for chaufførerne. På mødet fremhævede ITD nødvendigheden af, at politikerne sideløbende går seriøst til forhandlingerne om den fælles europæiske vejpakke, ligesom ITD bakkede fuldt op om mere effektive kontroller og et øget kontrolpres, fulgt op af passende sanktioner. Siden opstartsmødet i november er der afholdt to møder i arbejdsgruppen.

Kilde: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.