Chaufførnyt
Navigation
Besøgende
» Gæster online: 8

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Dtl magasinet
Chaufførnyt
Fra fotoalbummet...

Ulykke Patientforeningen
Nyeste artikler
GH Truck Training
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
GH Truck Training
Arbejdstilsynet
Amukurs.dk
Job i Transport
Nordsjaellands Veterantog
Vestsjællands Veterantog
MY Veterantog
Østsjællandske Jernbaneklub
Nettog Hobby
MON DET H A R VÆRET GENNEM RETSSYSTEMET ?
DebatDet KAN jo også bare være Hans Chr. Schmidt´s egen beslutning ?

MÅSKE har man bare opfyldt en ønske fra "Transportmafiaen" ?

En henvendelse til en Dansk dommen ved EU-domstolen,- udløser et diffust svar !

Cabotagekørsel med "udflagede" lastbiler,- er åbenbart "frit valg" for medlemslandene !


DANMARK- - K A N- - ALTSÅ FORBYDE DETTE,- - UDEN AT OVERTRÆDE EU- LOVGIVNINGEN !

Efter nu 10 år´s vekslende polemik,- rettede jeg IGEN henvendelse direkte til EU,- på opfordring af en bekendt,- med et ret tæt forhold til netop EU-domstolen. Jeg blev rådet til,- at skrive direkte til én af de mange Danske dommere,- - - og det gjorde jeg så.

Mit spørgsmål gik IGEN på teksten i EU-forordningens præambel afsnit 13,- som daværende Transportminister Hans Chr. Schmidt,- så behændigt gav en helt anden "fortolkning",- end den der er anført i forordningen,- - og efter den Engelske tekst. Det er fortsat min faste overbevisning,- at med en tekst der lyder sådan her :


Transportvirksomheder, der har en fællesskabstilladelse som omhandlet i denne forordning og transportvirksomheder, som har ret til at udføre visse kategorier af international transport, bør i overensstemmelse med denne forordning have adgang til at udføre national transport i en medlemsstat i en begrænset periode, hvor de ikke har hjemsted eller andet forretningssted,- KAN det ikke være lovligt at foretage Cabotagekørsel,- med udflagede lastbiler.

Her er så det svar jeg har fået tilsendt :

Kære Dan F. Jørgensen

Tak for din e-mail. Jeg må desværre meddele dig, at EU-Domstolen ikke kan hjælpe dig med dit problem.

EU-Domstolen har til opgave at værne om lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne om oprettelse af Den Europæiske Union samt af bestemmelser, udstedt af de kompetente EU-institutioner. Selv om Domstolen er den øverste vogter af EU-retten, er den ikke den retsinstans, som i første omgang anvender eu-retten. Denne opgave påhviler medlemsstaternes domstole, idet den administrative gennemførelse af EU-retten, der i det væsentlige er overdraget medlemsstaternes administrative organer, fortsat er undergivet national domstolskontrol, og idet mange bestemmelser i traktaterne og i den afledede ret (forordninger, direktiver og beslutninger) umiddelbart skaber rettigheder for medlemsstaternes borgere, som de nationale domstole skal beskytte.

Medlemsstaternes domstole er således i første række garanter for EU-retten. For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU-retten og for at undgå forskelle i fortolkningen heraf kan – og i visse tilfælde skal – de nationale retsinstanser forelægge Domstolen såkaldte præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af EU-retten, f.eks. med henblik på, at den nationale ret kan efterprøve de nationale bestemmelsers overensstemmelse med EU-retten. Den forelæggende ret er bundet af Domstolens fortolkning. Domstolens dom binder på samme måde de øvrige nationale domstole, som måtte skulle træffe afgørelse vedrørende et identisk spørgsmål.

Det er således gennem præjudicielle forelæggelser, at enhver EU-borger kan nå til klarhed over de EU-regler, der vedrører ham/hende. Enkeltpersoner, der er af den opfattelse, at en medlemsstat eller andre ikke overholder de forpligtelser, der påhviler dem i medfør af EU-retten, kan således ikke indbringe sagen for EU-Domstolen, men må anlægge en retssag i den pågældende medlemsstat.

Domstolen kan derfor ikke yde juridisk vejledning, da det kan foregribe en eventuel senere sag ved Domstolen.

Med venlig hilsen,

Gitte Stadler

Communication officer of the Nordic Section (Denmark, Sweden, Finland, Estonia, Lithuania, Latvia)

Communication Directorate - Press and Information Unit Court of Justice of the European Union L-2925 Luxembourg


Summa summarum,- er det altså IKKE nede i EU,- man har truffet afgørelse om,- at "fortolkningen" fra daværende Transportminister Hans Chr. Schmidt,- er den Juridisk korrekte. Dette skal man først have prøver ved domstolene her i landet,- og det er så det helt store spørgsmål,- og dette overhovedet har fundet sted ? På den anden side,- åbner dette svar også op for noget meget væsentligt,- her lige før et valg til Europaparlamentet. Der syntes jo ikke at være nogen grund til,- at EU laver SÅ mange love og regler,- HVIS det alligevel er op til det enkelte medlemsland,- at anvende præcis den "udgave",- man lige syntes er passende ?

MÅSKE - - E R- - DET ULOVLIGT,- - - NÅR DET KOMMER TIL STYKKET,- - - HVEM VED ?
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.