Chaufførnyt
Navigation
Besøgende
» Gæster online: 9

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Fra fotoalbummet...

Ulykke Patientforeningen
Dtl magasinet
Nyeste artikler
GH Truck Training
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
GH Truck Training
Arbejdstilsynet
Amukurs.dk
Job i Transport
Nordsjaellands Veterantog
Vestsjællands Veterantog
MY Veterantog
Østsjællandske Jernbaneklub
Nettog Hobby
HER DE TAGET RØVEN PÅ OS ?
DebatNå JA,- spørgsmålet syntes rimeligt,- - - efterhånden !

Diffuse fortolkninger,- og særlige forståelser,- -råder uhæmmet !

Det er de såkaldte "Nationale udgaver",- vi her taler om !

"Resultatet" opleves i hverdagen,- -i diverse "forklædninger" !


MEN,- -ER HER TALE OM LOVBRUD,- - -ELLER "TILPASNING" ?

Jeg må ærligt tilstå,- at mit direkte svar fra EU-domstolen,- har efterladt en nagende tvivl i mit hoved. Sker der egentlig overtrædelser af gældende lovgivning,- eller taler vi om noget vi kan betagne som virkningen af "National tilpasning",- uden respekt for TRAKTATEN ? Lige siden efteråret 2009,- har jeg igen og igen,- spurgt ind til ordlyden af præabmlerne i Forordninge for Cabotagekørsel,- nemlig EU-1072 / 2009. Der har aldrig været andre svar,- end nogle "bortforklaringer" og diverse anden form for "afvisning".

MEN,- efter at jeg modtog et uddybende svar fra EU-domstolen,- må jeg erkende,- at det nok er et manglende "direkte angreb" på disse diffuse forhold,- der er årsagen til,- at der fortsat er en udbredt tvivl om,- om Danmark har svigtet en hel branche. Jeg gengiver lige svaret fra EU-domstolen HER :


Jeg må desværre meddele dig, at EU-Domstolen ikke kan hjælpe dig med dit problem.

EU-Domstolen har til opgave at værne om lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne om oprettelse af Den Europæiske Union samt af bestemmelser, udstedt af de kompetente EU-institutioner. Selv om Domstolen er den øverste vogter af EU-retten, er den ikke den retsinstans, som i første omgang anvender eu-retten. Denne opgave påhviler medlemsstaternes domstole, idet den administrative gennemførelse af EU-retten, der i det væsentlige er overdraget medlemsstaternes administrative organer, fortsat er undergivet national domstolskontrol, og idet mange bestemmelser i traktaterne og i den afledede ret (forordninger, direktiver og beslutninger) umiddelbart skaber rettigheder for medlemsstaternes borgere, som de nationale domstole skal beskytte.

Medlemsstaternes domstole er således i første række garanter for EU-retten. For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU-retten og for at undgå forskelle i fortolkningen heraf kan – og i visse tilfælde skal – de nationale retsinstanser forelægge Domstolen såkaldte præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af EU-retten, f.eks. med henblik på, at den nationale ret kan efterprøve de nationale bestemmelsers overensstemmelse med EU retten. Den forelæggende ret er bundet af Domstolens fortolkning. Domstolens dom binder på samme måde de øvrige nationale domstole, som måtte skulle træffe afgørelse vedrørende et identisk spørgsmål.

Det er således gennem præjudicielle forelæggelser, at enhver EU-borger kan nå til klarhed over de EU-regler, der vedrører ham/hende. Enkeltpersoner, der er af den opfattelse, at en medlemsstat eller andre ikke overholder de forpligtelser, der påhviler dem i medfør af EU-retten, kan således ikke indbringe sagen for EU-Domstolen, men må anlægge en retssag i den pågældende medlemsstat. Domstolen kan derfor ikke yde juridisk vejledning, da det kan foregribe en eventuel senere sag ved Domstolen.

MIN personlige fortolkning af dette svar er, -at det på ingen måde er sikkert,- at man i Danmark "gør det rigtige",- når man handler ud fra den særlige "forståelse" vi har fået fra daværende Transportminister Hans Chr. Schmidt. Det er samtidig belvet klart,- at de mange skrivelser til diverse personer i branchen og regeringen,- IKKE har udløst netop DET,-der kunne give svaret på tvisten. Vi fik ret hurtigt en såkaldt Cabotagevejledning i Danmark,- som IKKE indeholder så meget som en enkelt sætning,- med relation til dette problem,- men til gengæld en hel masse andet oplysende tekst.

HVIS man virkelig HAR haft spørgsmålet til afklaring hos "de Nationale domstole",- kan man kun undre sig over,- at dette ALDRIG er blevet oplyst,- - eller blot påpeget ? Derfor sidder jeg nu med en opfattelse af,- at Danmark bare har valgt at anvende "udgaven" fra Hans Chr. Schmidt,- uden at have forelagt emnet for "de Nationale domstole". Med påstanden om,- at Danmark følger de originale tekster,- som i sin tid blev offentliggjort i "Den Euopæiske Unions Tidende",- har man undgået at lade dette få et Juridisk tjek,- ved domstolene i Danmark. MEN det kan man nå at få gjort endnu,- hvis der skulle være interese for det,-og så kan man altid afvente,- om en sådan afgørelse,-bare skal stå tilbage,- eller om man SÅ skal lade EU-domstolen komme ind i kampen efterfølgende.

Jeg vil fortsat påstå,- at udflagende lastbiler IKKE må anvendes til Cabotagekørsel,- i henhold til den originale tekst i Forordning EU-1072 / 2009. Da der altid skal henvises til den Engelske tekst,- hvis der opstår tvivl omkring oversættelsen af en tekst,- vil lige gøre opmærksom på,- at dette IKKE vil ændre på min opfattelse overhovedet. Den originale Engelske tekst,- mangler ordet "EVEN",- for at kunne komme i nærheden af den "forståelse" Hans Chr. Schmidt har fremlagt.


HVEM TØR SENDE DETTE SPØRGSMÅL EN TUR I RETTEN ?
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.