Chaufførnyt
Navigation
Besøgende
» Gæster online: 5

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Dtl magasinet
Chaufførnyt
Fra fotoalbummet...

Ulykke Patientforeningen
Nyeste artikler
GH Truck Training
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
GH Truck Training
Arbejdstilsynet
Amukurs.dk
Job i Transport
Nordsjaellands Veterantog
Vestsjællands Veterantog
MY Veterantog
Østsjællandske Jernbaneklub
Nettog Hobby
ITD ærgrer sig over manglende resultater i Padborg-udvalg
NyhedArbejdet i den arbejdsgruppe, som følger op på Kurt Beier-sagen - det såkaldte Padborg-udvalg - har været sat i bero på grund af Folketingsvalget. Nu har den nye S-regering besluttet, at det tredje og afsluttende møde i arbejdsgruppen skal afholdes på mandag den 26. august 2019 - dels med henblik på at gøre status for arbejdet, dels for at give FH og DA lejlighed til at præsentere deres fælles forslag til ændring af den danske godskørselslov og udstationeringsloven. ITD ærgrer sig over, at det i arbejdsgruppen ikke har været muligt at arbejde på at finde løsninger, der effektivt vil kunne sikre bedre arbejdsforhold for de udenlandske chauffører og dermed forhindre nye Kurt Beier-sager. Et vigtigt arbejde, som ITD var og er helt indstillet på at bidrage aktivt i. ITD tager derfor nu initiativ til et møde med de organisationer, der står uden for DA/FH-organisationerne, med henblik på at drøfte mulige løsninger.

Mandag den 26. august 2019 afholdes det tredje og sidste møde i den arbejdsgruppe, som skulle følge op på sagen med Kurt Beier. Status er desværre, at der ikke er kommet nogen resultater ud af arbejdet.

- Vores oplevelse i ITD er, at der i udvalget ikke reelt har været nogen vilje til at finde løsninger, der effektivt kan forhindre nye Kurt Beier-sager. Det er ærgerligt, for intentionerne var gode hos alle, da udvalget indledte sit arbejde i december sidste år. Vi havde en klar forventning om, at samtlige parter i Padborg-udvalget skulle samarbejde seriøst om at finde løsninger, der forhindrer nye Kurt Beier-sager, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

I stedet for at samarbejde konstruktivt med alle parter i Padborg-udvalget valgte DA og FH i april selv at præsentere deres eget forslag for politikerne. ITD anser dog alene DA’s og FH’s forslag som et forsøg på at fremme egne organisationspolitiske interesser. Konkret foreslår de en ændring af den danske godskørselslov, der bryder med den klare højesteretspraksis om løn- og overenskomstforhold, som har eksisteret siden 2015, da Højesteret afsagde den såkaldte NORTRA-dom. Hvis DA/FH-aftalen lægges til grund for ny lovgivning, så er det i praksis en fuld monopolisering af overenskomstområdet til 3F.

- Det er naturligvis stærkt kritisabelt, at DA og FH misbruger arbejdet i Padborg-udvalget til at cementere 3F’s dominans på transportområdet. Det er udnyttelse af situationen i eget favør, og det vil vi selvfølgelig ikke acceptere. Det er en skam, at der ikke er samarbejdet om reelle løsninger, der sikrer gode vilkår for de udenlandske chauffører og tilgodeser alle arbejdsmarkedets parter, siger Trine S. Plesner, direktør i ITD Arbejdsgiver.

ITD mener, at det er helt afgørende, at nye regler for vilkårene for udenlandske chauffører effektivt kan kontrolleres og håndhæves. Der er punkter i DA’s og FH’s soloforslag, der er positive. Det gælder blandt andet i forhold til anvendelsen af teknologi og øget vejsidekontrol. Men, der er desværre også områder, hvor forslaget indebærer alt for mange praktiske problemer og udsigt til administrativt kaos.

- I ITD ønsker vi markant øget kontrol af, at forholdene i branchen er i orden. Det helt afgørende for os er dog, at kontrollen skal kunne fungere i praksis – og ikke kun på papiret. I forhold til de udenlandske chaufførers lønniveauer ligger der en helt særlig udfordring i, at myndighederne skal kunne kontrollere og håndhæve reglerne, når de for eksempel skal indhente lønsedler og anden dokumentation hos de udenlandske virksomheder. Det må og skal der findes effektive løsninger på - inden man blindt tyer til nye ineffektive regler og lovgivning, siger Jørn-Henrik Carstens, chef for ITD's politiske afdeling.

ITD indkalder nu de organisationer, der står uden for DA og FH til et møde med henblik på at drøfte mulige løsninger.

- Nu samler vi selv arbejdsmarkedets øvrige parter på transportområdet, så vi kan drøfte effektive løsninger på Kurt Beier-problematikken. Det fik vi ikke mulighed for i Padborg-udvalget, hvor de øvrige parter på arbejdsmarkedet har været holdt uden for arbejdet i arbejdsgruppen. Det er en skam, for der er brug for, at alle parter samles om effektivt at sikre løsninger på Kurt Beier-problematikken. Vi er stærk optaget af, at der sikres bedre arbejdsvilkår for de udenlandske chauffører, herunder ikke mindst bedre og mere effektiv kontrol, og selvom Padborg-gruppen på mandag formelt nedlægger sit arbejde, så fortsætter vores indsats ufortrødent, siger Carina Christensen.

Baggrund:

På baggrund af Kurt Beier-sagen om filippinske chaufførers vilkår var ITD og en række øvrige organisationer på transportområdet i november sidste år inviteret til en drøftelse af nye tiltag, der kan understøtte ordentlige arbejdsvilkår for medarbejdere i transportbranchen. På mødet blev alle parter enige om at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg, der skal komme med forslag til opfølgning på den folketingsvedtagelse, der blev vedtaget i forlængelse af Kurt Beier-sagen, og som blandt andet handlede om arbejdskraftens fri bevægelighed og niveauet for kontrol.


ITD tilsluttede sig på mødet, at der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, og ITD tilkendegav, at man meget gerne bidrager til et arbejde, der skal sikre klare regler, effektiv kontrol og ordentlige vilkår for de udenlandske chauffører. På mødet fremhævede ITD nødvendigheden af, at politikerne sideløbende går seriøst til forhandlingerne om den fælles europæiske vejpakke, ligesom ITD bakkede fuldt op om mere effektive kontroller og et øget kontrolpres fulgt op af passende sanktioner.

Kilde: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.