Nordsjællands Veterantog
Chaufførnyt
Navigation
Besøgende
» Gæster online: 6

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Dtl magasinet
Chaufførnyt
Fra fotoalbummet...

Ulykke Patientforeningen
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Arbejdstilsynet
Amukurs.dk
Job i Transport
Nordsjaellands Veterantog
Vestsjællands Veterantog
MY Veterantog
Østsjællandske Jernbaneklub
Nettog Hobby
Reno-Nord og Aalborg Forsynings affaldshåndtering flytter sammen i ny ressourcepark
Nyhed

I/S Reno-Nord og affaldshåndteringen under Aalborg Forsyning skaber nu i fællesskab en ressourcepark på arealer med direkte tilknytning til Reno-Nords nuværende faciliteter i Aalborg Øst. Det er ambitionen, at den nye ressourcepark skal være et kraftcenter i affaldshåndteringen både i Aalborg Kommune og i Nordjylland.

Aalborg Kommune har høje ambitioner for at sikre bæredygtig håndtering og ressourceudnyttelse af affald - både til gavn for miljø og økonomi. Det er en indsats, der understøtter et Danmark uden affald og Aalborg Kommunes målsætning om at være fossilfri i 2050.


Krav om at leve op til FN's 17 Verdensmål, nye mål for minimering og genanvendelse af affald og nye ambitiøse nationale og kommunale affaldsplaner betyder, at Aalborg Kommune ikke kan tillade sig at læne sig tilbage. Der er et presserende behov for, at der i Nordjylland og Aalborg Kommune ses på, hvordan der skabes de nødvendige rammer for affaldshåndtering, der kan matche de nuværende og fremtidige udfordringer, krav og målsætninger.

Derfor går Reno-Nord og Aalborg Forsyning renovationsfunktion nu sammen om at skabe et stærkt partnerskab, som kan virkeliggøre en ny vision for den måde, hvorpå der tænkes håndtering, genanvendelse, genbrug, energiudnyttelse og minimering af affald i det, der foreløbigt kaldes Nordjyllands Ressourcepark.

Fremtidens affalds- og genbrugsløsninger.

Nordjyllands Ressourcepark er en ambitiøs vision om at samle de centrale aktører og faciliteter for affaldsbehandling på én samlet lokalitet i Aalborg Øst. Det er ambitionen, at området både skal danne rammen for innovativ og bæredygtig affaldshåndtering og samtidig imødegå de infrastrukturelle udfordringer, både Reno-Nord og renovationsfunktionen i Aalborg Forsyning i dag står overfor.

"På renovationsområdet stod vi allerede overfor betydelige investeringer i faciliteter og infrastruktur på både driftsbygninger på Over Bækken i Aalborg og på genbrugspladsen Over Kæret ved siden af. Der har samtidig været et ønske om et endnu tættere samarbejde mellem Reno-Nord, os og andre aktører på affaldsområdet, da vi er overbeviste om, at stærke partnerskaber bliver en væsentlig del af løsningen på de udfordringer, vi står overfor i fremtiden på affaldsområdet. Derfor er det helt oplagt, at vi sammen skaber rammerne, der kan ruste os til de store opgaver, der venter" fortæller Lasse P.N. Olsen, rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen om samarbejdet.

Han bakkes op af Reno-Nords bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm, der ser et stort potentiale i Nordjyllands Ressourcepark:

"Vi kan jo se, der er helt åbenlyse synergier mellem Aalborg Forsyning og os, så alene af den grund giver det rigtig god mening, at vi nu flytter sammen. Samtidig kan vi se, at udfordringerne med håndteringen af affald fra Aalborg Kommune og Nordjylland og en optimal udnyttelse af de ressourcer affaldet repræsenterer, kommer til at stille stadig større krav til Reno-Nord i fremtiden. Nye faciliteter og et tættere samarbejde med de nordjyske kommuner og andre aktører på affaldsområdet vil ruste Reno-Nord rigtig godt til de udfordringer," siger Kristoffer Hjort Storm.

Fremtidens løsninger

Med planen for Nordjyllands Ressourcepark er det i høj grad også ambitionen at skabe en park, hvor der i fællesskab med borgere, virksomheder og organisationer kan tænkes nye kreative tanker og løsninger ift. affaldsminimering, genbrug og genanvendelse til gavn for miljø og økonomi.

"Det kræver visionær tænkning og ambitioner, hvis vi som kommune skal leve op til fremtidens krav til effektiv genanvendelse af de ressourcer, der findes i vores affald. Aalborg Forsyning og Reno-Nords planer om sammen at skabe en ressourcepark er både visionær og ambitiøs - og ønsket om i denne ressourcepark samtidig at udvikle fremtidens løsninger på affaldsområdet er fint i tråd med vores ambition om etableringen af et nationalt grønt testcenter i Aalborg Kommune," siger Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Samtidig giver projektet mulighed for at realisere et tiltrængt løft til de faciliteter Aalborg Forsynings renovationsmedarbejdere har i dag og til at sikre dem et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.

Konkret betyder planerne bl.a.:
- At Aalborg Forsynings renovationsmedarbejdere og renovationsområdets administration flytter fra de nuværende faciliteter på Over Bækken i Aalborg til nye faciliteter i den kommende ressourcepark.
- At sortering, oplag, behandling, genbrug og genanvendelse af affald samles et sted, hvilket giver mindre transport, lettere arbejdsgange mv.
- At der etableres en ny og moderne genbrugsplads, der skal tage noget af presset af pladsen på Over Kæret.
- At aktører fra affaldsområdet inviteres ind i ressourceparken til at samarbejde om fremtidens løsninger på affaldshåndtering, genanvendelse, affaldsminimering, cirkulær økonomi mm. som en del af Aalborgs grønne testcenter.
- At moderne og tidssvarende bygninger og faciliteter erstatter de nuværende utidssvarende, og dermed sikrer rammerne for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.
- At Aalborg Forsyning og Reno-Nord forbliver to selvstændige virksomheder, der drager nytte af fælles synergier.
- At Aalborg Forsynings nuværende faciliteter på Over Bækken - administrationsbygning, materielgård med værksted, vaskeanlæg mv. - vil blive udbudt til salg i forbindelse med udflytning til den nye ressourcepark.


Kilde: Aalborg forsyning

Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.