Chaufførnyt

Arbejdstilsynet

Udskriv og scan med din smartphone:

Event kalender

GH Truck

Log ind

Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Info fra Red.


Admin : Finder du fejl ved noget af sidens indhold, må du meget gerne sende os en lille besked, vi har opdateret til den nye version af PHP 7,2......

NSJV

MY VETERANTOG

Vi linker til.

Dansk Transport og Logistik
Frie Danske Lastbilvognmænd
ITD
epicent.dk
Norges Lastbilejer forbund
MY Veterantog
Nordsjællands Veterantog
TUR
Dansk elepsi
FullPull
Jyllandsringen
Jibitransport
Vestsjællands Veterantog
UlykkesPatientForeningen
Nettog
Transportjob - nu
Transportmesse 2019

Tilfældig Billede

Amukurs.dk

Fra fotoalbummet...


Dtl magasinet

Transportnyhederne

· Transportorganisation bakker op om opfordring til fælles EU-regler
Transport-, bygnings- og boligministeren og miljø- og fødevareministeren opfordrer EU-Kommissionen til at arbejde for fælles EU-regler, der skal hindre svindel med forureningsbegrænsende udstyr i lastbiler. Transportorganisationen ITD bakker op om initiativet og vil understøtte forslaget i Bruxelles


· Ministre opfordrer til fælles EU-regler om NOx-snyd
Danske tests har vist, at lastbiler, der er udstyret med snydeanordninger, har op til 45 gange højere NOx-udledning end lastbiler med et velfungerende rensesystem. Snyd med lastbilers NOx-begrænsende udstyr sker typisk ved, at lastbilens rensesystem frakobles, hvilket resulterer i væsentlig forhøjet luftforurening. De ulovlige indgreb i lastbilerne sker typisk for at spare penge til drift og vedligeholdelse af lastbilernes NOx-begrænsende udstyr. Transportministeren og miljø- og fødevareministeren opfordrer på baggrund af snyd med NOx-renseudstyr i lastbiler tre EU-kommissærer til at arbejde for fælles EU-regler på området


· PostNord kører fortsat med udenlandske chauffører
Transportminister Ole Birk Olsen har - nærmest i kølvandet på sagen om de filippinske chauffører hos Kurt Beier Transport i Padborg - måttet svare på spørgsmål fra Folketingets Transportudvalg om chauffører, der måtte køre PostNord, der er ejet af den svenske og danske stat i fællesskabMere fra Transportnyhederne ...

Transportmagasinet

Transportmagasinet - Job

" DEN FRIE BEVÆGELIGHED " !

DebatDet gælder for "arbejdskraften" !

Det gælder også for "varer" og "gods" !

Begrebet bruges uhæmmet som "undskyldning" !

JA,- faktisk MISBRUGES begrebet,- næsten dagligt !


ET KLASSISK EKSEMPEL PÅ EN "UNDVIGEMANØVRE" !

Det er på grænsen til at være skræmmende,- at et begreb i en lovtekst,- ret hurtigt er blevet almindelig at misbruge. Her skal vi kigge på,- at dette begreb aldrig anvendes,- når det reelt ER berettiget,- men altid når det lige skal vise,- at "der er en god grund til at gøre,- -som man gør " !

Selve begrebet er opstået,- som en form for sikring af EU-borgeres ret til at tage arbejde,- overalt indenfor EU´s grænser,- og helt efter eget valg. Det er sådan set tænkt,- som en "forstærkning" af betegnelsen " EU borger". Senere fik man så også dette begreb til at gælde for virksomheder,- der frit kunne etablere sig overalt,- indenfor EU´s grænser.

Med en såkaldt "fri bevægelighed" for arbejdskraft,- varer og gods,- gav man virksomhederne,- den samme "frihed". Denne "frihed" har sine rødder i EU´s "Grundlov",- omkring de fremtidsplaner der er beskrevet i den,- uden dog at have alle detaljer skrevet og udpenslet i alle enkeltheder. Dette har ikke været muligt,- da ingen evner at "spå om fremtiden",- og derfor ikke har haft mulighed for at forudsige EU´s udvikling i enkeltheder og tempo.

Når man så er både kreativ,- kynisk og grådig,- og totalt blotter for moral,- så har der ikke været langt til at få øje på en del mulige "løsninger",- man kunne "tjene fedt på". Derfor oplever vi jævnligt,- at der henvises til " den frie bevægelighed",- når man skal retfærdiggøre egne handlinger. Dette til trods for,- at man aldrig har haft dette begreb med i "beregningerne",- men bare benytter begrebet som "undskyldning".

Der findes INGEN virksomheder,- der gør som de gør,- af hensyn til andet end egen vinding. Desværre er man som Politiker lidt " i klemme",- når man råber op om "den frie bevægelighed",- og er således nød til at reagere på dette postulat. Derfor oplever vi igen og igen,- at visse former for "stramning" bliver strammet for lidt,- for både "at gøre noget" og samtidig være "på den sikre side" af lovgivningen.


Vi kan jo tage et eksempel :

Østeuropæiske lønmodtagere får tilbudt arbejde i Vesteuropa,- og bliver ansat til en noget reduceret løn,- i forhold til de lokale normer. Desuden bliver de "kontraktligt" bundet til en arbejdsplads i en fastsat periode,- uden mulighed eller ret til, -at rejse hjem til familien. Dertil kommer så også,- at flere "kontrakter" indeholder klausuler om,- at man skal betale "erstatning" HVIS man afbryder samarbejdet "før tiden". Her er det svært,- at få øje på retten til at "bevæge sig frit",- da der reelt set,- er mere tale om "slaveri".

Omkring lønningerne,- oplever vi igen og igen,- at arbejdsgiverne bruger "den frie bevægelighed" som forklaring på,- at man jo ikke KAN betale mere,- da man så ikke kan sælge det færdige produkt,- til lande med en "dårligere økonomi". Der er således tale om,- at man misbruger "den frie bevægelig" for varer,- til at fortsætte underbetaling af EU-borgere,- indenfor EU´s grænser. Samtidig har dette en negativ "dobbelteffekt" i forhold til den lokale befolkning,- der mister jobbet,- til en "billig løsning".

Hvor skal en fyret Vesteuropæisk lønmodtager rejse hen og få job ? Det er en total umulighed at gøre brug af den såkaldte "frie bevægelighed",- når man også skal kunne passe sine økonomiske forpligtigelser i hverdagen,- og meget gerne også have råd til mad,- og tøj på kroppen. Dermed er det kun den "fattige del" af EU´s borgere,- der reelt kan gøre brug af begrebet "den frie bevægelighed". Selv de,- bliver nu så småt "valgt fra",- til fordel for arbejdstagere fra lande udenfor EU,- og mister så OGSÅ "Den frie bevægelighed" indenfor EU´s grænser.


På transportområdet oplever vi jævnligt,- at begrebet taget i munden på personer,- der skal protestere mod stramninger. Her har vi oplevet dette,- i forbindelse med indførelsen af "mindsteløn" og andre indgreb til begrænsning af ødelæggelser i erhvervet. Her bruger man så påstande om,- at de ekstremt lave lønninger,- er nødvendige,- for at kunne opretholde en "fri bevægelighed" for varer og gods,- indenfor EU´s grænser.

Omvendt gør brugen af "billige løsninger",- at chauffører fra den såkaldte "rige del" af EU,- bliver frataget muligheden for,- at "bevæge sig frit" indenfor EU´s grænser. Her er tale om chauffører med en anstændig løn,- der hos flere og flere virksomheder anses for,- at være belastende for profitten,- i forhold til brugen af de "billige løsninger". Med andre ord,- vil "hensynet" til en slutpris på en vare,- eller andet gods,- fratage visse landes chauffører muligheden for,- at få opgaver der bringer dem rundt i EU,- og altså gøre brug af "den frie bevægelighed".

EU farer rundt som en "prut i en potte",- uden helt at magte den opgave,- EU reelt set har. Nu kan man jo ikke gøre alle tilfreds i lige høj grad,- men hvorfor er det altid "de store",- der skal have deres vilje. Det ER jo "de store",- der gang på gang evner at få "lobbyister" til at fremlægge et "problem",- så det fremstår næsten direkte modsat af,- hvad det reelt er. Dermed ender mange tiltage med,- at blive "forkerte",- eller få en "forkert" effekt. Dette er ualmindelig tydeligt, -omkring Cabotagekørsel.

HVIS nu man i EU,- stod fast på,- at EU-borgere HAR rettigheder,- og holdt disse op imod EU´s lov om forskelsbehandling,- så kunne man opleve en total ændring på samtlige forhold,- der omfatter lønmodtagere i EU. "Den Frie Bevægelighed" på områder,- som arbejdskraft,- varer og gods,- kombineret med den "Frie Etableringsret",- ville ret hurtigt betyde,- at alle EU-borgere vile have LIGE VILKÅR,- uanset om man er arbejdstager,- eller arbejdsgiver.

Dette ville betyde ændringer på det økonomiske område,- hvor der vil komme nogle ubetydelige stigninger på visse typer varer,- men samtidig en noget mere synlig forbedring af levestandarden,- hos den fattige del af EU´s befolkning. Dog vil det betyde en forringelse af visse virksomhederes mulighed for at akkumulere profit,- uden dog at hæmme væksten,- der blot går ned i tempo,- i en kort periode.

Således vil "Den Frie Bevægelighed" fortsætte med at være FRI,- men dog til en lidt anden pris,- og med et noget mere positivt resultat,- for den største del af EU-borgerne,- og ikke blot for "Eliten". De eneste der kan udnytte "Den Frie bevægelighed" fuldt ud i dag, -er dem der vil arbejde som underbetalte slaver,- og dem med en højere levestandard i hverdagen,- står tilbage uden job. Vi kan vel påstå,- at "Laveste fællesnævner" har sat begrænsninger for "Den Frie Bevægelighed",- uden at dette er gået op for beslutningstagerne i EU.

Tænk også på,- at de forhold der er herskende i EU i dag,- på det nærmeste animere folk til at "skyde genvej",- for at opnå mest muligt,- under de forhold de tjener til livets ophold på,- som lønslaver for kyniske virksomheder,- med råd til dygtige "lobbyister" der evner at forvirre begreberne,- gang på gang. "Der tjenes ind på gyngerne,- hvad der mistes på karusellerne" !


LIGE LØN FOR LIGE ARBEJDE,- - GØR BEVÆGELIGHEDEN FRI,- - OG 100% RETFÆRDIG FOR ALLE !

Del denne nyhed
Offentlig deling: Facebook Google Tweet This
URL:
Facebook Like:


Kommentarer

Der er ikke skrevet kommentarer.

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.

Vurderinger

Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.
Siden dannet på: 0.11 sekunder
24,267,317 Unikke besøg