Chaufførnyt

Arbejdstilsynet

Udskriv og scan med din smartphone:

Event kalender

GH Truck

Log ind

Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Info fra Red.


Admin : Finder du fejl ved noget af sidens indhold, må du meget gerne sende os en lille besked, vi har opdateret til den nye version af PHP 7,2......

NSJV

MY VETERANTOG

Vi linker til.

Dansk Transport og Logistik
Frie Danske Lastbilvognmænd
ITD
epicent.dk
Norges Lastbilejer forbund
MY Veterantog
Nordsjællands Veterantog
TUR
Dansk elepsi
FullPull
Jyllandsringen
Jibitransport
Vestsjællands Veterantog
UlykkesPatientForeningen
Nettog
Transportjob - nu
Transportmesse 2019

Tilfældig Billede

Amukurs.dk

Fra fotoalbummet...


Dtl magasinet

Transportnyhederne

· Transportorganisation bakker op om opfordring til fælles EU-regler
Transport-, bygnings- og boligministeren og miljø- og fødevareministeren opfordrer EU-Kommissionen til at arbejde for fælles EU-regler, der skal hindre svindel med forureningsbegrænsende udstyr i lastbiler. Transportorganisationen ITD bakker op om initiativet og vil understøtte forslaget i Bruxelles


· Ministre opfordrer til fælles EU-regler om NOx-snyd
Danske tests har vist, at lastbiler, der er udstyret med snydeanordninger, har op til 45 gange højere NOx-udledning end lastbiler med et velfungerende rensesystem. Snyd med lastbilers NOx-begrænsende udstyr sker typisk ved, at lastbilens rensesystem frakobles, hvilket resulterer i væsentlig forhøjet luftforurening. De ulovlige indgreb i lastbilerne sker typisk for at spare penge til drift og vedligeholdelse af lastbilernes NOx-begrænsende udstyr. Transportministeren og miljø- og fødevareministeren opfordrer på baggrund af snyd med NOx-renseudstyr i lastbiler tre EU-kommissærer til at arbejde for fælles EU-regler på området


· PostNord kører fortsat med udenlandske chauffører
Transportminister Ole Birk Olsen har - nærmest i kølvandet på sagen om de filippinske chauffører hos Kurt Beier Transport i Padborg - måttet svare på spørgsmål fra Folketingets Transportudvalg om chauffører, der måtte køre PostNord, der er ejet af den svenske og danske stat i fællesskabMere fra Transportnyhederne ...

Transportmagasinet

Transportmagasinet - Job

Uber-chauffører idømt bødestraffe

NyhedUber-chauffører idømt bødestraffe for overtrædelse af bl.a. taxilovgivningen

SKAT modtog i september 2016 oplysninger fra de hollandske skattemyndigheder om udbetalinger fra Uber B.V. i Holland til Uber-chauffører i Danmark. Disse oplysninger blev i december 2016 videregivet til Københavns Politi, der efterfølgende rejste tiltale mod T1-T4 for overtrædelse af taxilovgivningen og færdselsloven. Ved landsrettens dom blev de tiltalte fundet skyldige efter anklageskrifterne, dog således at T2, der var tiltalt for at have udført 5.428 taxikørsler, blev dømt for at have udført 5.427 taxikørsler.

Højesteret fastslog, at anklageskrifterne var udformet på en måde, der levede op til præciseringskravet i retsplejeloven og til de krav, der stilles efter artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Højesteret fastslog endvidere, at det ikke udgjorde en fejl, at landsretten havde tilladt dokumentation af politirapporter med de tiltaltes forklaringer om forholdene.

De overtrædelser af taxilovgivningen og færdselsloven, som de tiltalte var dømt for, måtte anses for en række ensartede og kontinuerlige handlinger med en sådan indre sammenhæng, at de udgjorde en fortsat forbrydelse, og Højesteret fastslog derfor, at der på tidspunktet for sigtelserne ikke var indtrådt forældelse af strafansvaret.

Højesteret udtalte endvidere, at det var berettiget, at de oplysninger, som SKAT modtog fra de hollandske skattemyndigheder, indgik i straffesagen mod de tiltalte.

Ved strafudmålingen havde landsretten lagt vægt på karakteren af de begåede forhold, og at der var tale om et betydeligt antal kørsler til samtidig pådømmelse. Landsretten havde under disse omstændigheder fastsat bøderne med udgangspunkt i de af Uber udbetalte beløb. Højesteret fastslog – henset til, at anklagemyndigheden ikke havde nedlagt påstande om konfiskation – at bøderne under de anførte omstændigheder var fastsat med udgangspunkt i de udbetalte beløb.

Højesteret fandt, at de bødestraffe på mellem 40.000 kr. og 486.500 kr., som landsretten havde idømt de tiltalte, var passende.

Højesteret nåede således til samme resultat som landsretten.

Læs hele dommen via dette Link

Flere udskrifter af domme kan ses på dette Link

Kilde: Højesteret.

Del denne nyhed
Offentlig deling: Facebook Google Tweet This
URL:
Facebook Like:


Kommentarer

Der er ikke skrevet kommentarer.

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.

Vurderinger

Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.
Siden dannet på: 0.17 sekunder
24,267,321 Unikke besøg