Chaufførnyt

Arbejdstilsynet

Udskriv og scan med din smartphone:

Event kalender

 « January 2019 » 
Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ingen fødselsdage

Ingen Events

GH Truck

Log ind

Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.

Vi linker til.

Dansk Transport og Logistik
Frie Danske Lastbilvognmænd
ITD
Norges Lastbilejer forbund
MY Veterantog
Nordsjællands Veterantog
TUR
Jibitransport
Vestsjællands Veterantog
UlykkesPatientForeningen
Nettog
Transportjob - nu
Transportmesse 2019

Tilfældig Billede

Amukurs.dk

Fra fotoalbummet...


Dtl magasinet

Transportnyhederne

· Nye initiativer skal forebygge alvorlige ulykker på transportområdet
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil sætte gang i en indsats mod arbejdsulykker i på transportorådet. Indsatsen kommer i forlængelse af den foreløbige opgørelse over dødsulykker i 2018, der viser, at der på området for godstransport med lastbil har været syv dødsulykker i løbet af året. Ud over dødsulykkerne har området også mange ulykker set i forhold til antallet af ansatte


· S-tog kan være en mulighed på sporet frem mod flere tog til tiden på Kystbanen
Fire nordsjællandske borgmestre og regionsrådsformanden for Region Hovedstaden fik mandag præsenteret for muligheden for at sætte en screening af muligheden for S-tog til Helsingør i gang


· Regeringen vil undersøge vejen frem for en ny motorvej i Hovedstadsområdet
VLAK-Regeringen vil som led i sit hovedstadsudspil, der blandt andet skal forbedre fremkommeligheden, sætte gang i en forundersøgelse af en ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Samtidig vil VLAK-Regeringen sætte gang i en planlægningsundersøgelse i den nordlige del af Ring 5 med det formål at forbedre beslutningsgrundlaget for eventuelle indsnævringer i korridoren, der er et op til én kilometer bredt og 60 kilometer langt landområde, der er udlagt til et eventuelt byggeri af en ny motorvej vest for Hovedstadsområdet fra Køge i syd og til Helsingør i nordMere fra Transportnyhederne ...

Transportmagasinet

Transportmagasinet - Job

Aftale om finansloven for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti

NyhedRegeringen og Dansk Folkeparti har indgået en finanslovsaftale for 2019 med fokus på blandt andet pensionisters økonomi, udlændingestramninger og sundheds- og ældreområdet.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Regeringen har lavet en god finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, hvor vi bruger den stærke danske økonomi til at udbygge vores kernevelfærd og understøtte væksten. Vi investerer i bedre sundhed og ældrepleje, og vi forbedrer pensionisters økonomi, så de får en større del i det økonomiske opsving. Med aftalen afskaffes satspuljen, som vi kender den i dag, og til gengæld bliver der etableret obligatorisk pensionsopsparing for personer på dagpenge, kontanthjælp mv. Vi prioriterer også et mere grønt Danmark med investeringer i klima, miljø og natur, og vi strammer vores udlændingepolitik. Så med aftalen passer vi både godt på pengene og på Danmark.


Finanslovsaftalen giver et markant løft af danskernes velfærd. I alt er der prioriteret ca. 3 mia. kr. over de næste fire år til bedre sundhed og psykiatri, styrket ældrepleje og nye initiativer for børn i sårbare familier. En del af pengene skal gå til at styrke rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet, så ældre får den rette pleje, hjælp og omsorg.

Som en del af aftalen øger regeringen og Dansk Folkeparti pensionisters rådighedsbeløb, ligesom pensionisters økonomiske tilskyndelse til at arbejde i deres seniorliv bliver forbedret.

Parterne har aftalt at hæve grænserne for, hvor meget pensionister kan tjene, før de bliver modregnet i deres pension, og hvor meget man må få udbetalt i arbejdsmarkedspension, før man bliver modregnet i pensionstillæg og ældrecheck.


Fremadrettet skal pensionister heller ikke betale til satspuljen, da satspuljen, som vi kender den i dag, bliver afskaffet som en del af finanslovsaftalen. Det betyder, at folkepensionen fra 2020 skal følge lønudviklingen. De fleste andre overførselsgrupper vil fremadrettet heller ikke bidrage til satspuljen, men vil i stedet få pengene indbetalt på en obligatorisk pensionsopsparing.

Regeringen og Dansk Folkeparti har også besluttet, at pensionister skal have større del i det økonomiske opsving allerede fra næste år, og derfor vil folkepensionens grundløb stige i 2019.

Parterne er også blevet enige om en række stramninger på udlændingeområdet, med det fokus at flere flygtninge kun skal være midlertidigt i Danmark i stedet for at blive her permanent. Samtidig er der sat penge af til at forlænge den midlertidige grænsekontrol.

Med finanslovsaftalen bliver der også gennemført initiativer, der peger frem mod at opfylde Danmarks klimamål i EU i 2030, og som forbedrer luftkvaliteten og miljøet i Danmark. Blandt andet bliver det muligt at skærpe kravene i miljøzoner for at få mere ren luft i de store byer. Med aftalen bliver der også bedre kystbeskyttelse i Vestjylland.

Med i størrelsesordenen ca. 500 mio. kr. årligt til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet vil regeringen og Dansk Folkeparti også gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark for at understøtte væksten og den stærke danske økonomi.


Aftale om finansloven for 2019

Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere

Kilde: Finansministeriet

Del denne nyhed
Offentlig deling: Facebook Google Tweet This
URL:
Facebook Like:


Kommentarer

Der er ikke skrevet kommentarer.

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.

Vurderinger

Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.
Siden dannet på: 0,14 sekunder
24,947,462 Unikke besøg