Navigation
Besøgende
» Gæster online: 1

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
Vejdirektoratet overtager ansvaret for Landstrafikmodellen
NyhedVejdirektoratet har overtaget ansvaret for Landstrafikmodellen, der er et vigtigt redskab i planlægningen af blandt andet nye veje og baner.

Hidtil har modellen ligget under DTU, men nu er den altså rykket over til Vejdirektoratet.

”Landstrafikmodellen viser, hvad der sker, hvis man ændrer de trafikale forhold ved for eksempel at bygge nye veje og baner eller indføre brugerbetaling” siger afdelingsleder Andreas Egense fra Vejdirektoratet. ”Dermed ligger modellen bag de trafikale, finansielle og samfundsøkonomiske analyser, som udgør en væsentlig del af grundlaget for beslutninger om nye trafikale tiltag. Og vi glæder os meget til at løfte opgaven med at drive og videreudvikle modellen.”

Helt overordnet beskrevet er Landstrafikmodellen et forsøg på at lægge en kompliceret virkelighed ind i en supercomputer. Her kan man så ændre dele af virkeligheden og se konsekvenserne for trafikken i hele landet.

Modellen kan blandt andet tegne et billede af, hvordan trafikken fordeler sig på vejnettet og mellem forskellige transportformer. Den kan også vise, hvordan trafikken fordeler sig over døgnet og med hvilken hastighed.

”En styrke ved Landstrafikmodellen er, at den kan regne på projekter i hele landet og på tværs af transportformer. Det sikrer, at projekterne bliver vurderet ud fra et fælles sammenligneligt grundlag” siger Andreas Egense. ”Ved hjælp af Landstrafikmodellen kan vi både beregne tidsbesparelser, CO2-udledning, luftforurening, ulykker og støjgener bl.a. ved mulige udbygninger af vores trafikale infrastruktur.”

Derudover kan Landstrafikmodellen også hjælpe med at forudsige, hvordan trafikken vil se ud i 2030 eller 2040 – altså langsigtede prognoser. Det er vigtigt, da de projekter, der planlægges i dag, først står klar om måske 10 år og skal servicere trafikanterne de mange efterfølgende år.

”Og alle disse oplysninger kan vi altså bruge i de samfundsøkonomiske analyser, som anvendes som grundlag for beslutninger om nye vejprojekter eller andre trafikale tiltag,” siger Andreas Egense.

DTU har udviklet Landstrafikmodellen siden 2009. Det er besluttet, at modellen skal drives som en forretning, hvor omkostningerne dækkes af brugerne.

Se Landstrafikmodellens nye hjemmeside.

Kilde: Vejdirektoratet
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.