Navigation
Besøgende
» Gæster online: 3

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
"FAIR KONKURRENCE PÅ LIGE VILKÅR" !
DebatSe det er der åbenbart mange definitioner på !

De fleste er nærmest en regulær "fornærmelse" !

Andre virker som regulære "bortforklaringer" !

Så er der lige definitionen,- hvor alle reelt "stilles lige" !


SVARET FINDES FAKTISK I "ROM-TRAKTATEN" !

Hvorfor skriver jeg mon dette indlæg ?  Det gør jeg for at rette fokus på nogle faktuelle forhold,- der stort set bliver "glemt" i hverdagen.  Sagt på en lidt mere direkte måde,-så har de fleste fokus på enkeltsager,- eller aktuelle emner,- uden at tænke "stort".  De mange ting der jo reelt  "hænger sammen",-kommer altid til debat,- - enkeltvis og ikkemed øje for "hele billedet".  Jeg beskylder ikke nogen for at  være overfladisk eller "bare ligeglade",- for der ER sandelig mange forhold at holde styr på.  Her i vores eget lilleland,- har vi en del "emner",- med en del forskellige holdning omkring,- hvor vi "glemmer" at der på EU-plan også er noget der skal "hænge sammen".

Da EU jo ikke kan beskyldes for at være hurtige,- er det jo klart at man ofte kommer til at "halte bagud", -og ikke lige har styr på de forhold, -der faktisk "arbejdes på",-med et håb om,- at man finder den helt rigtige og mest retfærdige løsning.  EU har opdaget,- at denne løsning langt fra er de billige løsninger,- som flere og flere vælger at anvende. Fair konkurrence på lige vilkår,- skal være vejen frem til et EU,- hvor alle "kan være med",- uden at skabe større forskellen,- landene imellem.

Der er nu 27 medlemslande i EU,- og således er der også 27 særlige forhold, -med 27  særlige interesser.  MEN,- samtlige 27 medlemslande har jo skrevet under på et stykke papir,- da de indtrådte i "fællesskabet", -og burde derfor respektere den gældende EU-lovgivning.  Det store spørgsmål er så,- om alle nu gør det,- og her er svaret både JA og NEJ.

Det kan ikke overraske, -at med 27 lande med 27 forskellige interesser for egne borgere,- og egen velfærd,- så KAN der ikke forventes 27  "JA-stemmer" for ret meget,  Derfor vil det altid være et flertal der på demokratisk vis,- får love og regler "stemt hjem".  På den baggrund vil det ikke altid være teksterne i "ROM-TRAKTATEN" man stemmer ud fra,- NEJ man stemmer ud fra egne "fortolkninger" eller "forståelser"  af de skrevne tekster.

Med en tekst der slår fast,- at "ingen må drage fordel af noget på bekostning af andre", bliver det oftest fortolkes således,-at man i eksempelvis Rumænien giver det den betydning,-at en Rumæner ikke må drage fordel på bekostning af andre Rumænere.  Dette forhold kunne også være gældende i andre medlemslande,- og jeg skal da ikke påstå,- at det virkelig ER sådan man tænker.  MEN,- der må jo være en forklaring,- et eller andet sted, -der fortæller os,- HVORFOR  der ikke er respekt for "Fair konkurrence på lige vilkår",- som det er beskrevet i "ROM-TRAKTATEN".

EU er begyndt at sætte fokus på dette forhold,- er der noget der tyder på,- med henvendelser til visse medlemslande,- omkring de dele af lønningerne der betales uden at man svarerskat af disse penge.  Her har EU regnet sig frem til,- at der i 2020 var ikke mindre end  1050  milliarder Euro,- der enten ikke blev svaret skat af,- eller 1050 milliarder Euro,- der ikkeblev opkrævet som skat ? Det er her EU´s klare opfattelse,- at der på baggrund af dette fremkommer store fordele,- som konkurrenterne ikke kan modsvare,- således at dette klart er at "drage fordel på bekostning af andre".  Her kunne man vel lige nævne,-"Lokumsaftaler",- i de mange former de findes,- og anvendes !

Jeg har skrevet om dette tidligere,- også at et par lande allerede HAR reageret,- nemlig Rumænien og Polen.  Desværre er der ikke været nogen reaktion i lille Danmark,- hvilket kan betyde,- at Danmark ikke har fået samme henvendelse fra EU,- - - endnu.  Nå ja,- der er alligevel sket noget,- som måske har baggrund i EU´s  kampagne for at stoppe enhver form for unfair konkurrence i medlemslandene,- og særligt medlemslandene imellem.  SÅ,- den nye lov om mindsteløn ved kørsel i Danmark,- er nu fra d. 1. Juli 2021 også gældende for de Danske vognmænd og chauffører,- således at der er skabt "balance" på det område,- på vej mod Fair konkurrence på lige vilkår.

MÅSKE  man en dag før øje på flere af de suspekte forhold,- der hersker på transportmarkedet i Danmark.  Her tænker jeg ikke på den "armlægnings konkurrence" der for tiden foregår omkring  "godkendte"  overenskomster,- men  sandelig også omkring de mange "alternative aflønninger" der er fremherskende i Danmark,- på transportområdet.  Der er de samme forhold omkring "alternative lønninger",- som dem EU har peget på, -omkring manglende betaling af skat på lønnen.  Her kunne flere diffuse spørgsmål nok,- kræve et reelt udspil fraskattevæsenet i Danmark,- som har udstukket nogle regler,- der fortsat kan - og også anvendes.- efter egne "fortolkninger",- - -desværre.

Her må jeg også lige nævne et klart og tydeligt bevis på,-at uanset polemikken omkring "godkendte overenskomster",-og uagtet at der trådte nye regler i kraft d. 1. Juli 2021 med krav om fastsat mindsteløn ved kørsel i Danmark,- så lader det ikke til,- at respekten for lovgivningen, -eller frygten for afsløring,- fylder ret meget.  Med jævne og korte mellemrum er der "job annoncer",- hvor der søges chauffører til fast månedsløn,- der ligger væsentligt under det krav på 168 kr. i timen,- som Færdselsstyrelsen har fastsat.

Frihed er et begreb vi ikke kan undgå at omtale her.  Vi skal begynde med at nævne  "Den frie organisationsret",- der har  "barslet" med alternative  fagforeninger der også kæmper for markedsandele,- præcis som vognmændene gør det.  Sammenholder vi disse faktuelle forhold med,- at de kontrollerende myndigheder i Danmark,- efterhånden har fået alle "tænder trukket ud",-så vil det afgjort ende med en "løftet pegefinger"  fra EU,- - - - inden længe.   

Mit budskab her er,- at man i lille Danmark har været "dygtige" til at fremtrylle løsninger,- med bare har overset det mest væsentlige.  Der er jo ikke meget at hente ved,- at lave en langstribe love og regler,- når man ikke har sørget for at have "kontroldelen" på plads.  Det man mest af alt har opnået her i landet,- er at man har sørget for at splitte lønmodtagerne op i flere "grupper",- således at man ikke kan samles om en "fælles kamp",- for at redde ikke bare sit job,- men også den branche man har job i.


FREMTIDEN  BLIVER  MEGET  SPÆNDENDE    !
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.