Navigation
Besøgende
» Gæster online: 3

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
Intervare uenig med politisk flertal i Københavns Kommune
NyhedIntervare tager skarpt afstand fra det, selskabet kalder en ren politisk og ikke faktuel og juridisk funderet beslutning, hvor et flertal af politikere i Københavns Kommune i går aftes valgte at pålægge Intervare, der gennem de seneste 20 år har stået for udbringning af dagligvarer til ældre og udsatte borgere i Københavns Kommune, dagbøder samt tilbageholdelse af de månedlige betalinger.

Sådan lyder det fra Intervares kommercielle direktør Mikkel Pilemand efter et flertal med Socialdemokratiet og SF i spidsen i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i går valgte at gå økonomisk efter Intervare i sagen, hvor Københavns Kommune og Intervare er uenige om, hvorvidt Intervare opfylder kommunens arbejdsklausul. Uenigheden består i, at Københavns Kommune nu pludselig mener, at arbejdsklausulen også skal omfatte ejerne af de transportvirksomheder, som Intervare i dag har aftaler med om at køre dagligvarer ud til kommunens borgere. Intervare mener derimod, at ejerne, som er selvstændige erhvervsdrivende, ikke er omfattet af arbejdsklausulen.

"Vi er helt uenige i den afgørelse, det politiske flertal har truffet. Sagen har principiel betydning for både Intervare og en række andre private leverandører til det kommunale Danmark. Vi vil derfor nu afvente, at vi får udlagt det politiske flertals beslutning i en formel og juridisk gældende version fra Københavns Kommune. Herefter vil vi tage endelig stilling til, hvad vi så gør," siger Mikkel Pilemand.

Ingen ældre skal lades i stikken
Han fortæller, at Intervare - trods truslerne om økonomiske sanktioner - ingen planer har om at stoppe kontrakten med Københavns Kommune før den udløber om godt seks måneder.

"Vi har ansvaret for at bringe dagligvarer ud til over 2000 ældre og udsatte borgere i Københavns Kommune. Dem lader vi ikke i stikken. Så vi går nu efter at finde en model, hvor vi gennemfører det løsningsforslag, vi har lagt frem for Københavns Kommune. Forslaget betyder, at det i fremtiden bliver nogle større transportvirksomheder, som skal stå for udbringningen af varer," siger Mikkel Pilemand og fortsætter:

"Vores tilbud til Københavns Kommune skal på ingen måder ses som en anerkendelse af Københavns Kommunes synspunkt om, at vi har overtrådt arbejdsklausulen, hvilket vi klart fastholder, at vi ikke har, men mere som udtryk for, at vi gerne vil skabe tryghed for de flere tusinde borgere, vi hjælper med indkøb hver uge. Samtidig med, at vi gennemfører dette forslag, vil vi overveje de juridiske og retlige skridt, der skal til, for at vi kan få uenigheden i sagen afgjort ved en domstol. Vi vil naturligvis kræve at få udbetalt eksempelvis tilbageholdte betalinger."

20 års tillidsfuldt samarbejde
"Vi har gennem 20 år haft og har fortsat et godt og tillidsfuldt samarbejde med en række af landets kommuner. I alle årene har Intervare anvendt transportvirksomheder til distribution af de dagligvarer, som vi pakker til visiterede borgere. Ingen kommuner - heller ikke Københavns Kommune - har anfægtet dette gennem årene. Københavns Kommune har sågar bedt os om at udfylde et skema med navnene, adresser, CVR.nr. osv. på de transportvirksomheder vi bruger som underleverandører til udbringningen af varerne, hvorfor det er meget mærkeligt at Københavns Kommune pludselig påstår, at ejerne af disse virksomheder ikke er at betragte som selvstændige erhvervsdrivende. En lang række kommuner, hvoraf flere har været bistået af uvildige revisionsfirmaer, har allerede afsluttet deres omfattende gennemgang af Intervare med den konklusion, at Intervare til fulde opfylder arbejdsklausulerne, og det er vi sikre på, også vil være tilfældet, når der falder en endelig afgørelse i sagen med Københavns Kommune," siger Mikkel Pilemand.

Ingen social dumping
Han forklarer samtidig, at de selvstændige transportvirksomheder, som kører for Intervare, kører under både gode og ordnede forhold. Derfor kalder Mikkel Pilemand det helt urimeligt, at Intervare er blevet beskyldt for social dumping af nogle politikere.

"Fakta er, at de transportvirksomheder, der forestår udbringningen af varerne til borgerne i Københavns Kommune, har et overskud på ca. 45.000 kr. om måneden til at dække ejerens løn ved et gennemsnitligt timeforbrug per uge på ca. 45 timer, hvorfor de er sikret en god betaling for det stykke arbejde, de udfører. En betaling, der i øvrigt er højere, end en ansat chauffør ville få i løn efter gældende overenskomster. Så der er på ingen måde tale om social dumping. Det er en helt grundløs og urimelig beskyldning, som ingen hold har i virkeligheden," siger Mikkel Pilemand.

Kilde: Nemlig.com
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.