Navigation
Besøgende
» Gæster online: 4

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
echo "
Info fra Admin.


Admin : Grundet sygdom er der begrænset opdatering.";
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
ForSea offentliggør bæredygtighedsrapport for 2021
Skib70% reduktion af CO2 allerede i 2022

ForSea kan lægge endnu et år bag sig, hvor navigering mellem to landes restriktioner og efterfølgende justeringer er gennemført med succes. Et arbejde, der er muliggjort ved at personalet har givet alt, tilpasset forretningen til nye forhold og skabt en tryg, sikker og bæredygtig rejse for vores rejsende. Et år, der på trods af pandemiens påvirkning har betydet øgede volumer på niveauer svarende til 2019. Endvidere kan det konstateres, at ForSeas ambitiøse bæredygtighedsmål viser positive resultater ved stærkt reduceret CO2-udledning på hele 26.800 ton i forhold til basisåret 2016. På trods af en energikrævende drift, 43.500 gennemførte ture over Øresund i 2021 og en passagerkapacitet på 1.200 personer/færge, er energiforbruget fortsat med at falde, og tanken om bæredygtighed gennemsyrer hele organisationen.

CO2 reduktion og lavere energiforbrug
ForSeas overordnede mål er at drive en bæredygtig forretning med mindst mulig miljøpåvirkning. Dette er baseret på FN's bæredygtige udviklingsmål. ForSea har identificeret syv af dem som retningslinjer for deres strategiske og operationelle arbejde. Og indsatsen foregår i hele virksomheden. Hvad enten det drejer sig om fremdrift af færgerne, valg af produkter til restaurant/café, håndtering af madspild og affald, reduceret støjniveau i vandet, håndtering af spildevand eller absolut åbenhed og ligestilling i personalesammenhæng. Forandringer, der til en vis grad er mærkbare for de rejsende, men for størstedelens vedkommende er gennemgribende omstillinger, der snarere har medført processer og investeringer til gavn for miljø og omgivelser.

Når vi kombinerer al reduktion af CO2 i virksomheden, hvor investeringen i ny batteripakke på færgen Tycho Brahe også er medtaget, peger vores prognoser for 2022 på at den totale CO2-reduktion bliver 70%, sammenlignet med basisåret 2016. Nominelt betyder det en reduktion fra 37.800 ton CO2 i 2016 til blot 11.000 ton i 2022. Det er en reduktion på 26.800 ton! Det er et tal, som mærkes i den nationale beregning af CO2 i både Danmark og Sverige”, siger Kristian Durhuus, CEO ForSea

Den største og tydeligste ændring er konverteringen til batteridrift, som fandt sted i 2018, og den igangværende proces med at opgradere Tycho Brahe. Et arbejde, der forventes afsluttet medio 2022. Omstillingen til batteridrift reducerer ikke kun emissionerne, men reducerer også energiforbruget, da batteriernes effektivitet er meget højere end dieselmotorernes effektivitet. Dette afspejles i en reduktion i energiforbruget på 42 % i forhold til basisåret 2016 og 19 % i forhold til 2020.

Grønne valgmuligheder i restaurant og café
ForSea driver en række restauranter og caféer med høj vareomsætning. I 2021 blev der solgt i alt 10 ton fisk, 2 ton oksefilet og 91.854 røde pølser. Med dette for øje er der fokus på fire områder - madspild, certificeret mad, klimapåvirkning og bæredygtig fisk og skaldyr. I december 2019 blev ForSea, som det første rederi i Sverige og Danmark, godkendt i overensstemmelse med sporbarhedsstandarden MSC/ASC og har siden 2020 udelukkende serveret 100% certificeret fisk og skaldyr ombord. Ud over ASC/MSC-klassificeret fisk og skaldyr arbejder ForSea målrettet med at reducere madspild.

Siden 2017 er klimabelastningen pr. kg mad faldet med 31%. Arbejdet med at måle og reducere madspild blev påbegyndt i 2020 og i 2021 faldt spildet pr. passager med hele 11,5%. Det affald, der alligevel opstår, sorteres og sendes til OX2, hvor det bliver til biogas og biogødning.

Højt til loftet hos ForSea
Hos ForSea er der stor respekt for personalet, som de seneste år har bevist, at forretningen drives videre på bedste vis, uanset ydre forhold. Virksomheden har en nul-vision om arbejdsskader og tilstræber aktivt at fremme lige rettigheder og muligheder i arbejdslivet – uanset køn, etnicitet, religion eller anden trosopfattelse. For at fange idéer og øge muligheden for at påvirke virksomhedskultur og aktiviteter, gennemføres der årligt en medarbejderundersøgelse, hvor blandt andet opfattelser af arbejdsmiljø, personlig udvikling og tillid til ledelsen opsamles. Viljen til at deltage er stor, og i 2021 deltog hele 86% i undersøgelsen, som gav et resultat på 4,0 på en 5,0-skala.

”Det har også været en særlig udfordring for alle vores dygtige og engagerede medarbejdere, der konstant sejler frem og tilbage i de to landes farvande, hele tiden at skulle leve op til de to landes forskellige regler. Udfordringen blev ekstraordinær, da vi ikke bare er et rederi, men også driver butikker, caféer, barer mm., som alle er underlagt særskilte regelsæt. Det her er en opgave, som blev løst med bravur. Vi har ikke set nogen tilbagegang i kundetilfredshed i løbet af året, til trods for en kompleks hverdag. Medarbejdertilfredsheden har heller ikke oplevet nogen tilbagegang, til trods for alle de udfordringer vi har været udsat for i løbet af året. Det glæder mig rigtig meget efter det her svære år” siger Kristian Durhuus, CEO ForSea

Fakta

ForSea arbejder ud fra følgende mål: Mål 3 Sundhed og trivsel, Mål 9 Bæredygtig industri, innovationer og infrastruktur, Mål 10 Mindre ulighed, Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion, Mål 13 Klimaindsats, Mål 14 Livet i havet
70% reduktion af CO2 allerede i 2022
I 2021 har Aurora sejlet 92,5% af sine ture i batteridrift. CO2-udledningen faldt med 54% (20.500 tons) sammenlignet med basisåret 2016.
42% reduceret energiforbrug sammenlignet med basisåret 2016 og 19% sammenlignet med 2020
I 2021 krydsede 450.101 lastbiler Øresund med ForSea, hvilket betyder en reduktion af CO2-udledningen med 14.287 ton sammenlignet med det alternative kilometertal uden færge.
I 2021 transporterede ForSea 3,9 millioner passagerer sammenlignet med 3,5 millioner i 2020
86% af personalet deltog i PULS-undersøgelsen og 89% deltog i medarbejdersamtaler
I 2021 skete der kun to arbejdsulykker med i alt 11 dages fravær
Andelen af certificerede ingredienser i restauranter steg fra 13% til de nuværende 18,69% i 2021
Af den samlede mængde sorteret affald var 32 ton organisk affald. Dette sendes til OX2 til udvinding af biogas og biogødning.
I 2021 blev alt engangsmateriale af fossil plast udfaset og i dag er alle produkter til kunden enten produceret af biobaseret plast eller genbrugsplast.

Kilde.: ForSea
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.