Navigation
Besøgende
» Gæster online: 3

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
Særskat på raffinaderier bremser den grønne omstilling
Nyhed
Kommissionen kom den 14. september 2022 med et udspil, der blandt andet vil lægge en særskat på den fossile energisektor – herunder raffinaderierne. Meget tyder nu på, at den danske regering bakker op om kommissionens linje. Men ifølge Drivkraft Danmark risikerer kommissionens udspil at bremse den omstilling af raffinaderierne, der bliver arbejdet hårdt på at løbe igang:

-Vi er naturligvis bevidst om den helt særlige situation, vi står i som samfund, og den betydning, som de høje priser har især for de udsatte borgere og virksomheder i EU. Derfor har vi også forståelse for intentionen bag EU-kommissionens forslag. Vi er dog samtidig bekymrede for, at Kommissionens forslag vil ramme forkert og underminere den omstilling, som raffinaderierne allerede er i gang med, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark og uddyber:

-De danske raffinaderier er i fuld gang med at omstille sig fra fossil energi til vedvarende alternativer, så de fremadrettet bliver store PtX-fabrikker, der kan producere grønne brændstoffer til blandt andet skibe, fly og den del af transporten, der ikke elektrificeres. En for hård beskatning og urimelige konkurrencevilkår i forhold til landene udenfor EU risikerer at underminere den videre omstilling. Derfor mener vi, der er behov for at få alle nuancerne med i spørgsmålet om solidaritetsbidraget.

Med EU-kommissionens forslag lægges der op til at beskatte den del af profitten, der er mindst 20 % højere end i de tre foregående år. Ifølge Jacob Stahl Otte rammer det dog helt forkert:

-2020 og 2021 var som bekendt præget af Corona-nedlukninger og markante fald i brændstofforbruget over hele EU. Man kunne se det ved at kigge ud på vejene, hvor der næsten ingen biler var. Eller man kunne se op i luften, hvor der ingen fly var. Ved at bruge disse år som reference overvurderes raffinaderiernes profit og beskatningsgrundlaget markant. Det er ikke rimeligt og hænger ikke sammen med ønsket om, at raffinaderierne skal omstille sig. Før sommerferien vedtog et bredt flertal i Folketinget en grøn skattereform, som blandt andet skal få raffinaderierne til at omstille sig fra fossil energi til vedvarende alternativer. Hvis det skal realiseres, har vi ikke råd til en dobbeltbeskatning, der fjerner det økonomiske fundament, der skal finansiere branchens rejse fra sort til grøn.

Endelig peger Drivkraft Danmark på en risiko for konkurrenceforvridning ift. landene udenfor EU:

-Mange olieprodukter kommer fra lande udenfor EU. Ved kun at beskatte raffinaderierne i EU, skabes der urimelige konkurrencevilkår ift. raffinaderier i andre lande, der ikke er underlagt EU-reglerne. Hvis der indføres en særskat for de europæiske raffinaderier, bør der findes tilsvarende mekanismer for importerede olieprodukter.

Kilde.: Drivkraft Danmark
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.