Navigation
Besøgende
» Gæster online: 2

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Glemt kodeord?
Dyr omstilling af indenrigsflyvningen
Nyhed
Regeringen har netop fremlagt sit udspil ”Grøn luftfart for alle”, hvori der lægges op til, at indenrigsflyvningen i Danmark skal være grøn allerede i 2030. Drivkraft Danmark har bakket op om den vision, siden statsministeren første gang fremlagde den i sin nytårstale 1. januar 2022. Drivkraft Danmark, der blandt andet repræsenterer virksomheder, som producerer og leverer flybrændstoffer til de danske lufthavne, er dog kritisk overfor den metode, regeringen har valgt til at opgøre de bæredygtige flybrændstoffer (SAF) på. Regeringen lægger nemlig op til, at der skal 100 % fysisk iblanding af bæredygtige flybrændstoffer i de enkelte fly frem for et såkaldt massebalanceprincip, som man kender det fra blandt andet el- og gassektoren. Ifølge direktør Jacob Stahl Otte gør det omstillingen unødvendig dyr og besværlig:


-Vi bakker fuldt ud op om Regeringens mål om at gøre indenrigsflyvningen grøn i 2030. Samtidig er vi uforstående overfor, at man fravælger det såkaldte massebalanceprincip, der anvendes i alle andre dele af energisektoren, som vil gøre det langt nemmere og hurtigere at komme op i volumen og samtidig vil spare samfundet for en masse penge og besvær. Det ser desværre ud til, at man her prioriterer signaler frem for at sikre den største CO2-reduktion for pengene, siger Jacob Stahl Otte

Med regeringens forslag vil der være behov for to separate brændstofsystemer. Et til indenrigstrafikken og et til udenrigstrafikken. Det vil gøre distributionen unødvendig dyr og besværlig – fx i Københavns Lufthavn, hvor al brændstof i dag transporteres via den samme store rørledning fra brændstoflageret på Prøvestenen og ud til lufthavnen. Med massebalanceprincippet ville man uden videre kunne tilføje den mængde bæredygtige flybrændstoffer, der svarer til indenrigsflyvningens behov, men slippe for at opbygge en dyr og ineffektiv separat distribution. Det er det samme system, man bruger, når man køber grøn strøm eller biogas, som for det meste heller ikke transporteres i separate net.

-Det virker ulogisk, at regeringen accepterer massebalanceprincippet i andre sektorer, men ikke i luftfarten. Når man i dag har en elbil og køber grøn strøm fra sin el-leverandør, kommer der jo heller ikke fysisk grøn strøm ud af ladestanderen. Men elselskabet sikrer, at der kommer en mængde grøn strøm ind på nettet, der svarer til den strøm, kunden har betalt for. Selvfølgelig kan der etableres en separat distribution af bæredygtige brændstoffer til indenrigsflyvningen, ligesom der også kunne etableres et parallelt elnet med grøn strøm og et biogasnet ved siden af naturgasnettet. Det bliver bare uforholdsmæssigt dyrt i forhold til det, der opnås. Og klimaet er jo i sidste ende ligeglad med i hvilke fly, det grønne brændstof bruges.

Et andet problem med regeringens tilgang er, at raffinaderierne, der i dag producerer flybrændstoffer, og som sikrer stor volumen i omstillingen, får svært ved at bidrage til opfyldelsen af regeringens mål. Det skyldes, at det vil være alt for dyrt at lave en separat produktion af 100 % SAF. Det ærgrer Jacob Stahl Otte:

-De danske raffinaderier er i fuld gang med at omstille sig fra fossil energi til vedvarende alternativer. Raffinaderierne kan sikre volumen i omstillingen ved gradvist at omstille både inputtet fra fossil energi til vedvarende alternativer og outputtet fra fx benzin til bæredygtige brændstoffer til den del af transporten, der ikke elektrificeres – herunder fly. Regeringens tilgang giver desværre ikke plads til en gradvis overgang. Dermed kan raffinaderierne ikke levere til omstillingen af indenrigsluftfarten. Det er rigtig skidt nyt for omstillingen, fordi vi dermed går glip af skala og raffinaderiernes ekspertise indenfor sikkerhedsmæssig og miljømæssig korrekt håndtering af brændstoffer, slutter Jacob Stahl Otte.

Kilde.: Drivkraft Danmark
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.